Vi är aktiva ägare och fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa värde i företagen genom att använda våra operativa, industriella och finansiella erfarenhet och vårt affärsnätverk.

"Passion, Affärsglädje & Möjligheter"

Innehav: Onoterade bolag